Přihláška

Závazná přihláška na kurzy a semináře

Jméno a příjmení:
Funkce:
Telefon:
E-mail:
Název podnikového útvaru:
Název podniku:
Adresa podniku:
 
Město:
PSČ:
Stát:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Počet zaměstnanců podniku:
Hlavní výrobek či služba podniku:
Zadejte prosím text "jablko":

  Kurz / seminářZákladní cena v CZK bez 21%DPH

Řízení projektů v multiprojektovém prostředí - Critical Chain, Praha, 18. - 19. dubna 2018

Datum konání: 18.- 19. dubna 2018

18000 CZK

Moderní metody řízení výroby, Praha, 11. - 12. dubna 2018

Termín konání: 11. - 12. dubna 2018

 

18000 CZK
Celková cena: 0 CZK
Sleva: 0 CZK

Upozornění:

V případě účasti více účastníků z jednoho podniku sleva 10 %.

Tato sleva se vztahuje jak na jednotlivé účastníky, tak i na podnik.

Cena zahrnuje účast na kurzu, materiály pro účastníka, obědy a občerstvení.

Ceny jsou uvedeny bez DPH!

Podmínky smlouvy (platné od 1.1.2016)

  1. Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku dodavatele (GOLDRATT CZ, s.r.o.) a závazně objednává účast na kurzu.
  2. Cena kurzu pro jednoho účastníka je smluvní. V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s účastí na kurzu (vložné, sborník textů, stravování).
  3. Na závazné přihlášce může být uveden pouze jeden účastník. V případě většího počtu zájemců z jednoho podniku přihlašte laskavě každého účastníka odděleně.
  4. V případě zrušení účasti na kurzu 30 - 15 pracovních dnů před jeho zahájením činí stornovací poplatek 25 % ceny kurzovného, při zrušení 14 - 4 dny před kurzem 50 % ceny a v případě pozdějšího zrušení účasti na kurzu je stornovací poplatek 100 % ceny kurzu.
  5. Daňové doklady budou účastníkům zaslány po připsání platby na účet dodavatele nebo po skončení kurzu.

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s podmínkami smlouvy, že s nimi souhlasíme a zavazujeme se uhradit zálohovou fakturu, která nám bude zaslána na základě této přihlášky, na účet číslo 2219852004/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.