Self Learning Program na CD-ROM

   

CD modul druhý - Finance a měřítka (česky)


Doporučená četba: The Goal (české vydání Cíl, 1999). The Haystack Syndrome, It s Not Luck, The Implications of Theory of Constraints on Management Accounting
Každý čtenář knihy Cíl si uvědomí, že zdravý rozum ve výrobní části firmy nepřeváží, dokud se nezmění přístup ve finanční oblasti. Učetní měřítka založená na nákladech jsou devastující. Ještě méně známé je, že devastující účinek se neomezuje pouze na výrobu - je ještě znatelnější v marketingu, prodeji a především v projektovém řízení. Jaký je tedy rozumný přístup v oblasti financí, který překlene mezeru mezi měřítky ziskovosti a lokálními měřítky (efektivita, návratnost investice, náklady na výrobek, atd.)? Jednoduché, často tak zřejmé odpovědi, které jsou prezentovány v modulu číslo 2, jsou základem pro zbývající moduly.

Požadavky na instalaci

54 EUR

CD modul čtvrtý - Distribuce a "Supply chain" (česky)


Doporučená četba: It s Not Luck, Late Night Discussions
Většina firem, s vyjímkou společností, jejichž obchodní činností je maloobchod, ignoruje distribuci. To je však velká chyba. Protože každá firma je článkem v dodavatelském řetězci, většina firem již poznala, že pokud konečný zákazník nic nekoupil, pak nikdo také neprodal. Největší "chuchvalec" v dodavatelském řetězci - většina zásob - se většinou nachází ve stádiu distribuce. Pokud chce firma prosperovat, její manažeři musí porozumět, jak pomoci distribučnímu článku výrazně zlepšit jeho výkon.

Požadavky na instalaci

54 EUR

CD modul pátý - Marketing (česky)


Doporučená četba: It s Not Luck, Late Night Discussions and TOC Journal
Marketing by neměl být zaměňován s prodejem nebo reklamou. Marketing je schopnost firmy přimět trh, aby požadoval její výrobky. Jinými slovy - schopnost vytvořit konkurenční výhodu. Pokud všechna vylepšení, která byla zahájena v předchozích sezeních, nejsou převedena na jistou výhodu, většina potenciálního zisku nebude realizována. Zřídka dokáže marketingové oddělení navrhnout efektivní marketing bez angažovanosti a přispění manažerů z ostatních oddělení. Úkolem je vytvořit takový systém, který umožní, aby přispíval každý.

Požadavky na instalaci

54 EUR

CD modul šestý - Prodej (česky)


Doporučená četba: Cíl (české vydání Cíl, 1999), It s Not Luck, Critical Chain (české vydání Kritický řetěz, 1999)
Nejen od každého prodejce, ale i od každého manažera v každé firmě je požadováno, aby prodával; výrobky, své návrhy a rozhodnutí klientům, nadřízeným nebo svým vlastním lidem. Existuje efektivní a systematický způsob, jak prodávat; jak překonat odpor ke změnám? Znalosti získané v předchozích sezeních umožní detailní vytvoření rozhodující účinné metody.

Požadavky na instalaci

54 EUR

CD modul sedmý - Řízení lidí (česky)


Doporučená četba: It s Not Luck
Témata, jejichž znalost je nezbytně vyžadována při řízení lidí, jsou dobře známa: Řešení konfliktů, delegování pravomocí, vytváření týmu, atd. Méně známé je to, že ten samý logický přístup, použitý v předchozích sezeních při odvozování řešení pro \"hmatatelnější\" témata, je stejně efektivní, pokud jej využijeme pro získání účinných metod zaměřených na řízení lidí. Z dlouhodobého měřítka poskytuje tento modul pravděpodobně nejdůležitější know-how.

Požadavky na instalaci

54 EUR

CD modul osmý - Strategie (česky)


Doporučená četba: It's Not Luck
Cílem jakékoliv firmy je zavedení efektivního a trvalého procesu neustálého zlepšování. Zlepšování definujeme jako stále lepší dosahování cíle firmy - v případě komerční organizace zvyšování její ziskovosti. Bohužel, po počátečním rozběhu většina zlepšovacích snah začne stagnovat. Poslední modul zformuje know-how získané v předchozích modulech do jasné, celkové strategie, podpořené detailními taktikami. Tato dlouhodobá strategie zajistí, že s postupujícím časem stupeň zlepšení (zisk) trvale roste.

Požadavky na instalaci

54 EUR