Moderní metody řízení výroby - Drum - Buffer - Rope, 11. - 12. dubna 2018

Metoda DRUM-BUFFER-ROPE

Termín konání: 11. - 12.dubna 2018

Místo konání: Praha 4 - Hodkovičky

Cena bez DPH: 18 000 Kč bez DPH (21 780,- vč. DPH)

Sleva 10 % při více účastnících z jednoho podniku.

Lektor: Ing. Pavel Majer

Přihláška

Tento kurz předkládá zajímavým a interaktivním způsobem základy a praktické poznatky týkající se implementace přístupů dr. Eliyahu M. Goldratta v oblasti výroby které poprvé představil v celosvětovém bestselleru Cíl (The Goal).

Na kurzu pochopíte řešení problémů typu: 

  • Průběžné doby výroby jsou příliš dlouhé.
  • Je obtížné reagovat na urgentní zákaznické objednávky.
  • Často nejsou splněny termíny dodávek.
  • Máme příliš vysoké hladiny zásob, a přesto stále něco chybí.
  • Máme příliš mnoho ušlých prodejů koncovým uživatelům/spotřebitelům.
  • Neustále se mění priority, životnost plánů je krátká.
  • Zajištění aktuálních informací o stavu výroby vyžaduje velké úsilí.

Program kurzu:

Během prvního dne tohoto dvoudenního programu je představen klíčový konflikt, který vede k výše uvedeným problémům dodavatelských řetězců (interních i externích).

První den potom pokračuje odkrytím klíčových příčin konfliktu a připravuje půdu pro nalezení řešení. Toho je dosaženo pomocí série počítačových simulací a následných diskusí.

Druhý den jsou s účastníky systematicky probírána integrovaná řešení (která se nazývají Drum-Buffer-Rope, Buffer Management a Distribuční řešení) jakožto i kostra implementace těchto řešení.

V případě zájmu je po ukončení kurzu možnost ukázky software založeného na metodě DBR.

Lektoři jsou certifikováni celosvětovou certifikační agenturou TOC ICO a mnoho let se zabývají zlepšováním výkonnosti domácích i zahraničních firem pomocí praktických implementací CC a DBR i dalších aplikací Teorie omezení.

Bonus: Individuální konzultace

Lektoři našich kurzů mají za sebou řadu let praktických zkušeností a dosažených výsledků prostřednictvím aplikací TOC v našich i zahraničních společnostech (Některé reference naleznete zde). Pro zvýšení přínosu našich kurzů získávají proto účastníci i letos možnost individuální konzultace ohledně praktických možností, dosažitelných výsledků a případných úskalí zavádění metod TOC v jejich firemním prostředí. Konzultace proběhnou po dohodě dle časových možností účastníků a lektorů v týdnech následujících po kurzu.

Lektoři jsou certifikováni celosvětovou certifikační agenturou TOC ICO a mnoho let se zabývají zlepšováním výkonnosti domácích i zahraničních firem pomocí praktických implementací CC a DBR i dalších aplikací teorie omezení.

Termín konání: 11. - 12.dubna 2018

Místo konání: salonek restaurace Amuse, Hodkovičky, Vltavanů 546, Praha 4

Přihláška

Vaše konkrétní dotazy rádi zodpovíme na goldratt@goldratt.cz nebo telefonicky na 274 770 671.